Στοιχεια Εταιρειας

COOK AND GRILL

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ

ΕΔΡΑ: Αριστείδου 10-12 Αθήνα

ΑΦΜ 800871330 ΔΟΥ Α Αθηνών

2106616483